Graficke pismenko První zmínka o osadě pochází z roku 1353, kdy prodal Lutold z Moštěnic zdejší dvůr se třemi domy Janu z Blišic a Gertrudě z Chválkovic. Nebyl to jediný dvůr v rozdrobené osadě a díky četným majetkovým změnám se v následujících desetiletích setkáváme s Moštěnicí v  pramenech poměrně často. Od roku 1418 se zde setkáváme s Pardusem ze Žeranovic, který pravděpodobně scelil mezi několik majitelů dosud rozdělenu ves a snad to byl právě on, kdo zde na počátku 15. století postavil gotickou tvrz.

 
Graficke pismenko Někdy po roce 1448 získal Moštěnici Jan z Rudy, po něm dědil jeho syn Aleš, jehož dcera Barbora přinesla roku 1500 statek věnem do manželství s Václavem Trutmanským z Porostla. Roku 1506 prodávají poručníci jejich nedospělé dcery Jitky Moštěnici Janu Ořechovskému z Honbic. V dalších desetiletích se v držení Moštěnice vystřídali Podstatští z Prusínovic, Žerotínové, Čeněk z Lípy, až je roku 1572 koupil Jaroš Morkovský ze Zástřízl.
 
Graficke pismenko Zástřízlové k moštěnickému panství připojili Hýsly, Ježov, Labuty a pustý Lněník. Po Jarošovi jej držel jeho syn Jan (†1590) a vnuk Jaroš, který jej roku 1616 odkázal svým dcerám. Ty jej roku 1616 prodali Juliu Braccioliniovi, ale již roku 1637 na Moštěnici sídlí Forgáčové z Gimeše. V létě téhož roku byla moštěnická tvrz vyrabována a vypálena, během třicetileté války byla zpustošena i osada, která již nebyla obnovena. Zůstala však tvrz, kterou roku 1684 koupil Hanuš Petřvaldský z Petřvaldu, jehož potomci ji drželi po celé jedno století a nejspíš právě oni na přelomu 17. a 18. století přestavěli staré sídlo na barokní zámek se zahradou. Po vymření Petřvaldských po meči Bernardem Janem roku 1763 získal Moštěnici Jan z Kuenburku, ten panství roku 1785 prodal Lovenfeldům z Lody, po Marii Cecílii Lovenfeldové dědil její syn Rudolf (†1846). Jeho dědicové prodali roku 1854 Moštěnici Vilémovi z Reichenbachu a od roku 1917 byl statek majetkem jelčanského cukrovaru. Po roce 1945 patřil zámek obci Hýsly, které sloužil jako škola, ubytovna a kanceláře JZD. Dnes je majitelem zámku soukromá společnost z Kyjova.

Text: historie
27.3. 2011 -