Graficke pismenko Podle různých materiálů lze historii panství s tvrzí a později se zámkem shrnout asi následovně. Roku 1216 statek vlastnil blíže neurčený pan Štěpán, roku 1243 - 45 přešel pak do držení bratrů Bohuchvala a Vitla z Lukavice, kteří náleželi k rodu Bohuchvalů z Hrádku. Roku 1250 se stal majitelem obce jejich potomek. V této době se vyskytují již první zmínky o tvrzi. V roce 1423 je jako majitel panství a tvrze zmiňován Jan Talmberka. Potom je jako vlastník tvrze zmiňován rod Lukaveckých z Řeneč a to od roku 1444 do roku 1596. Nejprve to byl Lvík z Řeneč (1444 až 1452), potom jeho syn Jan (1452 – 1470), později synové Jana - Lvík a Markvart. V roce 1596 byla tvrz prodána Jindřichu Chlumčanskému z Přestavlk.

 
Graficke pismenko Od roku 1615 je majitelem Jáchym Loubský z Lub a na Řenčích. Tomu byla udělena pokuta za účast ve stavovském povstání, ale použil i dnes rozšířeného triku a přesvědčil královskou komoru, že dluhy na statcích činí více nežli pokuta. Na podvod se přišlo až v roce 1651 a přestože mělo panství v té době již jiné vlastníky, královská komora nařídila vše prodat na zaplacení veškerých škod.
 
Graficke pismenko Roku 1662 daroval císař Leopold I. svá práva ke statku Hraběti Františku Albrechtovi Harrachovi, který Horní i Dolní Lukavici a Řenče obratem prodal Karlu Leopoldovi hraběti Caretto – Millesimo a ten panství roku 1666 prodal snad Pavlovi hraběti z Morzina. Dalšími vlastníky potom byli jeho syn Ferdinand Matěj Morzin a později jeho vnuk Karel Josef František Morzin který zámek prodal Karlu Bedřichu z Hatzfeldu a od něj zámek koupil hrabě Hugo Damian ze Schönbornu. Jako poslední majitel je evidován pan Veverka, kterému byl zámek v roce 1945 zestátněn a později část zámku vrácena.

Text: historie
26.12. 2003 -