Graficke pismenko Zámek je barokní stavbou, trojkřídlý se středními rizality s pavilonovou nástavbou. Centrální část byla dokončena v roce 1708 a boční křídla po roce 1724. Střední část zámku obsahuje v přízemí průjezdovou halu. V zámku je kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1730.

 
Graficke pismenko Zámecký park, dnes spíše neudržovaný, bal založen podle plánů J.F. Sochora v 1. polovině 18. století. V parku lze nalézt nejen zbytky původní výzdoby, ale i původní stromy např. tisovec, vejmutovku, dub bahenní či javor stříbrný.
 
Graficke pismenko V obci Dolní Lukavice si současně můžete prohlédnou kostel sv. Petra a Pavla z 2. poloviny 13. století, klasicistní faru z roku 1800, dvě sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1714 a 1807 a při okraji obce dochovaný židovský hřbitov. Synagoga byla přestavěna v obytný dům č.p. 93. Při zámku stojí bývalý pivovar, barokní dvoukřídlá budova s mansardovou střechou z 18. století. Dětem se určitě bude líbit pivovarský komín s hnízdícími čápy.

Text: turistické
26.12. 2003 -