Graficke pismenko Bývalý pivovar přestavěný na zámek stojí na západní straně poplužního dvora. Zámek je jednoduchá jednopatrová klasicistní stavba na obdélném půdorysu krytá valbovou střechou. Západní průčelí je zvýrazněno mělkým pětiosým rizalitem. K východnímu průčelí jsou na obou koncích budovy připojena přízemní hospodářská křídla, střed průčelí je zvýrazněn čtyřosým rizalitem s trojúhelným štítem. Místnosti v interiérech jsou plochostropé nebo klenuté valenými klenbami, jedna z nich byla upravena na zámeckou kapli Zvěstování Panny Marie.

 
Graficke pismenko Na přelomu tisíciletí byl zámek v důsledku dlouhodobého zanedbání údržby ve špatném stavu, narušenou střešní krytinou do budovy zatékalo, což zapříčinilo poškození krovu, některých kleneb a statické poruchy ve zdivu.
 
Graficke pismenko Od roku 2002 má zámek nového majitele, kterému se snad podaří zámek zachránit před zkázou.

Text: popis
2.5. 2010 - Zany podle J. Úlovec: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, 1. díl [A-M], Libri, Praha 2003