Graficke pismenko Předchůdcem zámku byla tvrz postavená ve 14. stol. jako středisko statku brněnského herburského klástera, která zanikla v 16. stol. Později ves patřila brněnským jezuitům, kteří zde vystavěli koncem 17. stol. zámek. Nejprve se jednalo o jednoduchou barokní stavbu, která byla rozšířena. Tato přestavba byla dokončena r. 1747 a architektem byl František Antonín Grimm. Po zrušení řádu r. 1773 připadl zámek studijnímu fondu. Následně byl prodán a majitelé se často střídali až do r. 1889, kdy statek koupili poslední majitelé – baroni Lewentzowé, kteří vlastnili zámek až do 2. světové války.

 
Graficke pismenko Po válce byl zámek zestátněn a učelově využíván. Krátce po roce 1945 zde bylo útočiště mladých Židů, kteří přežili válku. Poté sloužil jako výcvikové středisko traktoristů. Od roku 1953 byl využíván pro školské potřeby, když zde byla zřízena zemědělská učňovská škola, kterou vystřídalo r. 1975 Střední odborné učiliště elektrotechnické, které existovalo až do r. 1998. V roce 2006 Jihomoravský kraj zámek prodal.
 
Graficke pismenko V současné době je zámek v soukromém vlastnictví a probíhají zde rozsáhlé rekonstrukční práce související i s novým využitím.

Text: historie
27.12. 2009 - David Hamza