Graficke pismenko První nepřímá zpráva o obci je z roku 1243, kdy je v souvislosti s johanitskou komendou ve Strakonicích zmiňován Bedřich ze Čkyně. Umístění sídla tohoto rodu se předpokládá západně od dnešního zámku na pahorku u odbočky na Předenice nebo také ke gotickému kostelu sv. Máří Magdaleny. V roce 1359 je část obce připojena k vimperskému panství, druhá část pak v roce 1422. Samostatné zboží pak byla až odpočátku do roku 1531, kdy ji získal Jan Malovec z Chýnova. V roce 1549 se zmiňuje jeho tvrz zvaná Vysoký Dvůr, která stávala sto metrů západně od zámku a byla připojena ke Čkyni až v roce 1736. Budovy dvora i s obytnou stavbou byly zbořeny v roce 1977 bez jakékoliv dokumentace, nelze je tedy spolehlivě ztotožnit s Janovou tvrzí. Janův syn Ezechiel tu pak v druhé polovině 16. století postavil další tvrz. V roce 1607 postihl obec požár, při kterém byla tato tvrz poškozena.

 
Graficke pismenko Někdy po tomto datu byla během 17. století budova rozšířena na jih. V roce 1816 koupil tvrz Karel Klement Klaudy, který ji nechal přestavět na zámek v pseudogotickém stylu. Dnes sídlo Obecního úřadu.

Text: historie
30.12. 2007 - Ivka (Encyklopedie českých tvrzí, 1. díl., Argo, Praha 1997)