Zámecký park

Graficke pismenko Zámeckému parku předcházela původní obora založená Petrem Vokem z Rožmberka v r. 1598. Postupně pak byla přebudována v barokní, hvězdicovitě komponovanou zahradu, ve které byl již v r. 1769 postaven čínský a holandský pavilón, různé romantické jeskyně, besídky, ostrůvek s můstky, obelisk i vodotrysky a chována exotická zvířata. Celá tato úprava byla pak v 1. polovině 19. století změněna v příkladný anglický park. Jsou zde krásné scenérie s rozlehlými loukami, vodními plochami, skupinami starých stromů, alejemi a rozmanitými pohledy na zámek a jednotlivé zahradní stavby (hájovna, selská chalupa, švýcarské stavení, zahradníkův domek aj. – vesměs postavené v l. 1839–40). Velmi působivý býval pohled ze zámecké terasy přes rybníky oživené fontánami a zarámované urostlými stromy. Rozloha parku činí asi 15 ha.

Text: historie
28.7. 2009 - České zámecké parky a jejich dřeviny,K.Hieke,SZN, Jaroslav Špiroch