Graficke pismenko Původně Cerhonice patřili ke zvíkovskému panství. R. 1473 přešly Cerhonice i se Zvíkovem do majetku Bohuslava ze Švamberka a r. 1577 Kryštof ze Švamberka prodal Cerhonice bratrům Alešovi a Jindřichovi Deymům ze Střítěže. Tehdy se poprvé v Cerhonicích uvádí tvrz. Po bělohorské konfiskaci získal Cerhonice Baltazar de Marradas. R. 1628 koupila Cerhonice Anna Zuzana Příchovská. Následujícího roku je však prodala Janovi Vilímovi Černínovi z Chudenic. Její syn Jiří Černín z Chudenic prodal Cerhonickou tvrz Lidmile Kalenicové, rozené Deymové ze Střítěže. Roku 1664 se stal majitelem cerhonického zboží Jiří František Doudlebský z Doudleb, od něhož ho získali premonstráti v Schlägu v Horním Rakousku. Ti v l. 1808 – 1810 přestavěli starou tvrz v rozlehlý dvoukřídlý zámek, stavebně nevýznamný, s kaplí sv. Vavřince. V přízemí východního křídla se zachovala část zdiva bývalé tvrze.

 
Graficke pismenko V současnosti je zámek v soukromém vlastnictví. Je nevyužíván a začíná chátrat.

Text: historie
2.7. 2006 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Jižní Čechy, Nakladatelství Svoboda 1984