zámek Čachtice

Draškovičův kaštieľ

Graficke pismenko První písemná zpráva o vsi pochází z roku 1263. Čachtice byly v minulosti zeměpanským městečkem, ve kterém měla šlechta několik panských sídel. V roce 1668 si nechal původem chorvatský šlechtic Mikuláš Draškovič postavit pozdně renesanční kaštěl (slovensky kaštieľ - jeden z typů šlechtických sídel na Slovensku u nás označovaný jako zámek [popřípadě tvrz]). Na počátku 18. století jej získali Forgáčové (Forgách). Ti nechali zámek rozšířit o dvě křídla, jedno na jihozápadě a druhé na severovýchodě. V západní části původní budovy zřídil v roce 1708 biskup Pavel Forgáč kapli, kterou 22. října 1708 vysvětil Mikuláš Lipai (Lippay). Posledním majitelem byla rodina Čenkayova, která zámek koupila v roce 1851 od Mikuláše Forgáče (Forgách). Čenkayové budovu pronajímali nemajetným občanům a ti ji postupně zdemolovali. V letech 1945-1958 byla budova opravena státem. Při rekonstrukci byla zbořena dvě křídla, která přistavěli Forgáčové. Oltářní kámen, který byl povalen v bývalé kapli, je osazen ve stěně pod bránou. Ve 2. polovině 20. století sloužil účelům obce a byla zde také expozice muzea. Po roce 1989 se celý objekt dostal do vlastnictví Trenčianskeho muzea.

Text: historie
7.9. 2016 - Luděk Vláčil- zdroj: 700 slovenských hradov, zámkov, kaštieľov, panských sídel a pevností - Ján Lacika, Ikar 2010., http://www.cachtice.sk/o-obci/historia/ a další