zámek Buková

dvorec s dědičnou rychtou - zámeček

Historie rychty a zámku

Graficke pismenko Obec Buková vznikla někdy ve 12. polovině 13. století při při kolonizaciv oblasti Otmuchova a první zmínka o ní se činí k roku 1290. Neznámý pověřený lokátor vsi se stal rychtářem a v jižní části vsi vystavěl usedlost s rychtou (fojtstvím). Prvním rychtářem, jehož známe jménem, byl Thyma z Košeboru, který rychtu přenechal Peckovi z Bischofswalde v roce 1339.

 
Graficke pismenko Až na počátku 18. století se rychta změnila v  rytířský lenní statek - tehdy v držení rodiny Gieblů. Snad i z přičinění této rodiny byla v roce 1713 naproti areálu rychty postavena mariánská kaple jako poděkování za ochranu před morem. Patrně někdy na přelomu 18. a 19. století byl v severovýchodní, nejodlehlejší části areálu dvora, na terénní hraně k potoku, vystavěn nevelký klasicisticstní zámek. Měl podobu obdélné jendopatrové budovy s hlavním jižním průčelím obráceným do dvora, které zvýrazňoval mělký předstupující rizalit ukončený trojúhelným tympanonem a balkonem.
 
Graficke pismenko Rod Gieblů vlastnil statek se zámkem až do r. 1838, kdy jej získal František Michler. Jeho potomkům, kteří později přijali jméno Michler- Bude, byl statek se zámkem v roce 1945 jako německý majetek zkonfiskován. Následně se v areálu dvora usídlily různé zemědělské socialistické organizace, které využívaly jen hospodářské budovy, ale vlastní zámek nechaly zcela bez údržby. Ten rychle zchátral až z něj do roku 2009 zůstaly jen bortící se obvodové zdi bez střechy a stropů. V témže roce byly zříceniny zámku vážně poškozeny nenadálou povodní a následně suť a pozůstatky zdiva zámku zcela odstraněny a terén srovnán a zrekultivován v travnatou plochu, která nijak neupomíná na historickou hodnotu tohoto místa. Z areálu dvora se zachovala pouze starší hospodářská budova, vstupní brána se zděnými pilíři a mariánská kaple naproti přes cestu.

Text: historie
1.3. 2016 - Jan P. Štěpánek dle F. Musil: Neznámé zámky Moravy a Slezska, 2015