zámek Buková

dvorec s dědičnou rychtou - zámeček

Graficke pismenko Bývalý dvůr s rychtou, později zván jako zámeček v Bukové u Bernartic, byl zříceninou, která vzala za své při povodni 27.6.2009. Definitivní ortel přišel 11.7.2009, kdy byly zbytky budovy strženy a okolí přeměněno. Dnes se v místě konají společenské obecní akce.

 
Graficke pismenko Samotná obec vznikla na základě lokační listiny z r. 1248, kdy biskup a nisský kníže Tomáš I. kolonizoval podhůří Rychlebských hor. Založena byla rytířem Vrokaviem a osazena Poláky. Z r. 1290 jsou první záznamy o vesnici na Vojtovickém potoce. Vesnice patřila pod panství Jánský vrch, ale část pozemků vlastnil zdejší rychtář. Od prvopočátku je zmiňován mlýn a krčma. Rychtářský úřad oba tyto výdělečné podniky vlastnil. R. 1601 je zmiňován jako rychtář jistý Hans Boblig, snad příbuzný Jindřicha Bobliga z Edelstadtu, který neslavně proslul jako inkvizitor v čarodějnických procesech v okolí.
 
Graficke pismenko Na počátku 18. stol. získává zdejší rychtář rytířský titul. Je tak možné, že z rychty vzniká reprezentativní sídlo a díky titulu se začíná mezi lidmi nazývat zámečkem. Část pozemků s dvorem přetrvala jako velkostatek až do 40. let 20. století. Místo v pohraničí však po válce značně chátrá a nakonec je místními lidmi objekt rozebírán. Všemu učinila konec velká povodeň v r. 2009.

Text: historie
17.7. 2015 - Zdroj - http://www.rozhlas.cz/olomouc/kraj/_zprava/bukova-u-bernartic-byvala-osadou-zemedelcu-ale-i-horniku--1334181 a http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php/Bukov%C3%A1_%28Bernartice%29