Graficke pismenko Při přestavbě tvrze na renesanční zámek bylo kolem nepravidelného nádvoří vystavěno pět jednopatrových křídel v obou podlažích s arkádami, v přízemí otevřenými, v patře prosklenými a s toskánskými sloupy. Mohutná věž s hodinami stojící v průčelí zámku je pozůstatkem původní tvrze.

 
Graficke pismenko Zámek slouží od roku 1949 různým školským a výchovným účelům. Interiéry byly několikrát přestavovány a přizpůsobovány současným potřebám. I nyní se v zámku nachází Dětský domov.
 
Graficke pismenko Zámek je obklopen přírodně krajinářským parkem o rozloze 3,3 ha, který byl založen v 1. čtvrtině 19. stol. Jeho součástí je unikátní vodní zahrada, jedná se o soustavu jezírek a kanálů. Dílo je považováno za architektonickou vzácnost.

Text: popis
1.11. 2009 - Pavel Vítek – zdroj: Miroslav Plaček, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Nakladatelství Libri 2001