Bosyně

Graficke pismenko Ves Bosyně se v historických pramenech poprvé připomíná v r. 1295, kdy jsou doložení Šebastián a Petr z Bosyně. Ves byla rozdělena na několik statků, z nichž jeden byl nesporně spojen s tvrzí, která se připomíná poprvé v r. 1408, kdy ji držel Jan Homut. Homutové sídlili na bosyňské tvrzi až do 70. let 16. století, kdy ji získal Jiří Kaplíř ze Sulevic. Kaplířové prodali tvrz a část vsi v r. 1587 Albrechtu Pětipeskému z Chýš, který je připojil k byšickému panství; druhá část patřila ke Kokořínu. Nový majitel na tvrzi nesídlil, a ta se již v r. 1623 uvádí jako značně zchátralá. Tehdy koupili Bosyni jako pobělohorský konfiskát Lobkovicové a tvrz pravděpodobně opět obnovili.

 
Graficke pismenko V r. 1669 získali bosyňský statek Pachtové z Rájova, kteří tvrz přestavěli na jednoduchý, jednopatrový barokní zámek obdélníkového půdorysu. Pachtové drželi Bosyni jako součást panství Liblice ještě v první polovině 19. století, v r. 1845 ji získal hrabě Fridrich Deym. Poslední úpravy byly na zámku provedeny v r. 1915 a daly objektu v podstatě jeho dnešní ráz s prostornou síní v přízemí s povalovým stropem.
 
Graficke pismenko V 2. polovině 20. století patřil zámek v Bosyni státnímu statku a sloužil jeho potřebám.

Text: historie
1.2. 2010 - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Severní Čechy, Svoboda, Praha 1984