Trojkřídlý dvoupatrový zámek vznikl přestavbou Goticko-renesanční tvrze, postavené za Fulštejnů poč. 16. st. V 2. pol. 16. stol. Bernard Pražma zámek renesančně přestavěl. V 17. stol. byl rozšířen, po požáru v 18. stol. barokně upraven. Vyhořel na konci 2 sv. války, opravou získal současnou podobu.
Hlavní obrázek místa
Zámek Bílovec
© město Bílovec, 11/2010
Zámek Bílovec je dominantou stejnojmenné obce. Stojí na okraji strmého svahu v její jihovýchodní části, jen kousek od náměstí. Zámek v roce 1945 vyhořel a současný vzhled získal při opravách po požáru.
Budova zámku je dvoupatrová, trojkřídlá se dvěma nárožními válcovými věžemi po stranách hlavního středového křídla, které je začleněno do hradeb na okraji svahu.
Pravděpodobně již v 18. stol. byla při zámku založena okrasná zahrada ve francouzském stylu.
13.3. 2005

  turistické

  Stálé expozice na zámku:
  Historie bíloveckého zámku
  Rod Sedlnitzkých z Choltitz
  Lov a myslivost v proměnách doby
  Dětská zbrojnice - v interaktivní expozici čeká všechny odvážné kluky (i děvčata) komnata plná rytířské zbroje a vše je k vyzkoušení – meče, štíty, helmy z různých historických období, halapartny a jiné tyčové zbraně z dílny papírového platnéře Jiřího Havlise z Borovan. Rodiče

  E.H. podle http://www.zamekbilovec.estranky.cz/, 8.8. 2013
  Zámecká kaple - přístupná od září 2013
  Od září r. 2013 bude zase přístupná zámecká kaple, kde budou do té doby nainstalovány tři náhrobky Sedlnitzkých z Choltitz převezené (po restaurování) z bývalého městského hřbitova.
  E.H. - info E. Valeš, 8.8. 2013

  historie

  Vis armorum - silou zbraní aneb neklidné vánoce roku 1648
  Historická předehra V červenci roku 1627 jsou z Bílovce císařským vojskem vytlačeni Dánové. Následně město vítězné vojsko řádně vydrancuje a opravdu nešetří nikoho.Také zámek kapituloval. Pražmův hejtman Jindřich Karel Vichrovský z Vichrova skládá zbraně a přijímá nabídku volného odchodu. Císařští se zmocnili rozsáhlé pražmovské zbrojnice umístěné na zámku včetně několika kusů těžkých

  Eduard Valeš , 14.11. 2014
  Základy této stavby vybudovali pravděpodobně Jan a Václav z Fulštejna na počátku 16. stol. Zda již před tím na tomto místě existovala nějaká stavba se neví. Opevnění města, jehož je stavba součástí, vzniklo pravděpodobně o století dříve. Ve druhé polovině 16. století, kdy majitelem byl Bernard Pražma, došlo k rozsáhlé renesanční přestavbě. A později byl zámek rozšířen Karlem Pražmou na počátku 17.

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Morava, 13.3. 2005
  Stavba barokního zámku
  V urbáři barona Sedlnického z roku 1696 je také stručný popis zámku. „U tohoto města je panský zámek, s rozličnými velkými i malými pokoji, na všech čtyřech stranách z kamene k pohodlí, nahoře i dole vystavěný, s klenbami, sklepy, komorami, vozovnou, pivovarem a sladovnou, palírnou a sýpkou – vše obehnáno silnou zdí pro případ ohrožení.“ Tento popis nás zřetelně informuje o čtyřkřídlé

  Eduard Valeš, 25.2. 2012
  Bílovecký zámek v době pobělohorské
  Roku 1604 zdědil zámek a panství Karel Pražma z Bílkova, významný představitel luteránské šlechty a aktivní účastník stavovského odboje proti císaři Ferdinandovi II.. V letech 1604-1608 a 1614-20 byly na jeho zámku v Bílovci uloženy opavské zemské desky a podstatná část zemského archívu. Po dobu 16 let (1604-18) se zde konaly opavské zemské sněmy. Urbář panství z roku 1606 se stručně zmiňuje o šlechtickém

  Eduard Valeš, 25.2. 2012
  Jak se žilo na zámku
  Přestože baron Václav Karel Sedlnický neztrácel ze zřetele reprezentační funkci, měl zámek sloužit především obytnému účelu. Dveřmi navzájem spojené pokoje musely být uspořádány tak, aby služebnictvo vykonávalo své práce bez rušení panstva. V zámku bylo vytápění kachlovými kamny se zadním přístupem to zabránilo znečištění komnaty s drahocenným vybavením popelem či sazemi. Pokoje samotného barona

  Eduard Valeš, 25.2. 2012
  Konec starých časů (historie od r. 1945)
  Skutečným koncem starých časů byla druhá světová válka, hlavně její závěrečná fáze, která znamenala definitivní konec šlechty na našem území. Výjimkou nebyli ani bílovečtí Sedlničtí, kteří území české republiky opustili po zralé úvaze na samém sklonku války s nadějí, že se na svůj zámek po přechodu fronty vrátí. Majitel velkostatku hrabě Dr. Sigmund Sedlnický z Choltic se synem Jiřím a

  Eduard Valeš, 25.2. 2012
  Zámecká kaple
  Velice důležitou součásti zámku, určenou pro duchovní život bílovecké šlechty, byla zámecká kaple. Doba jejího vzniku ovšem zůstává otázkou. Kusou informaci o existenci kaple na zámku nám podává děkanská matrika Bílovce z roku 1672. V původním čtyřkřídlém renesančním zámku se patrně nacházela v onom čtvrtém křídle, jehož skutečnou podobu bohužel neznáme. Za Sedlnických z Choltic pokračovala na

  Eduard Valeš, 25.2. 2012
  Ryby
  Bylo kalné listopadové ráno roku 1650. Baron Václav Zikmund Sedlnitzký z Choltic pán na Bílovci, Třebovicích a Slavkově si hodlal ještě pospat, jak se slušelo v tak nevlídný den. Ale nezdařilo se. Ještě neotevřel ani oči, ale už slyšel jak jeho paní, Bohunka Alžběta z Pražmů láteří a její křik se rozléhá zámeckými chodbami. Chtě nechtě se zvedl z lože a vyšel na chodbu. Tam stála paní Alžběta,

  Eduard Valeš , 14.11. 2014

  pověsti

  O Bětě
  V sedmdesátých letech 19. stol. bydlel na zámku pan Karel Sedlnický, zván Baron Luši. Ložnici míval do dvora, aby nic nerušilo jeho spánek. Domácnost vedla hospodyně Běta, neoblíbená a zlomyslná. Jednou byla nalezena s kulkou v hlavě. Říkalo se, že byla hubatá na svého pána a ten ji radši zastřelil, než by ji dál poslouchal, jiní mínili že to učinil v sebeobraně, když na něj šla z nožem. Ať to bylo jakkoli,

  IvoR2006-z knihy Moravskoslezské pověsti (J+J Poláškovi 2000), 23.6. 2006
  Přízrak na zámku
  Řada zámků oživuje v pověstech vzpomínku na Bílou paní, která se často zjevovala v hodině půlnoční nemaje klidu a pokoje. Bohužel tyto zjevení přinášejí sebou neštěstí, nehody, smrt nebo jiné pohromy. Budeme vám vyprávět jeden strašidelný příběh, který se odehrál na bíloveckém zámku v době poměrně nedávné. Před mnoha lety (rok 1920 pozn. autora) přišlo velice suché a teplé léto. Občané Bílovce

  Eduard Valeš, 25.2. 2012

  Půdorys místa

  půdorys přízemí
  © Miroslav Plaček: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezku, 3. vydání, Libri, 2001, str. 80, obr. 78
  Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
  Moravskoslezský kraj,  Nový Jičín  (NJ), Bílovec

  Místa v okolí

   úřednický dům
   radnice
   kaple sv. Barbory
   kostel sv. Mikuláše
   Kanihůra
   Velké Albrechtice
   kostel sv. Jakuba
   Hradní vrch
   Dorňákův kopec
   Pohořílky
   Bravantice
   kostel sv. Valentina
   Slatina
   Studénka
   Studénka
   Studénka
   Studénka
   Bravinné
   Pustějov
   Bítov
   Výškovice
   Kujavy
   Zbyslavice
   Zbyslavice
   Lukavec
   Bartošovický mlýn
   Nová Horka
   Děrné
   kaple sv. Víta
   Kyjovice
   kostel sv. Kateřiny
   Klimkovice
   Fulnek
   loretánská kaple
   Knurrův dům
   Josefínin platan
   Bartošovice
   fara
   Vrchy
   kaple sv. Jiří
   Pustá Polom
   kostel sv. Jiří
   Petřvald
   kostel sv. Anny
   Polanka nad Odrou
   Hukovice
   kostel sv. Mikuláše
   fara
   Polanská niva
   Sedlnické sněženky
   Sedlnice
   Fürstenberská hrobka
   Kunín
   Šance
   kostel sv. Mikuláše
   Jakubčovické šance
   Velká Polom
   kostel sv. Vavřince
   Poruba
   větrný mlýn
   Přerovec
   Hrabyně
   Trnávka
   Petrovice
   kaplička
   kostel Krista Krále
   kostel sv. Jakuba
   Stará Bělá
   kostel sv. Martina
   kostel sv. Jakuba
   Bannerova studánka
   radnice
   Hradec nad Moravicí
   kašna se sochou Hygie
   sousoší Panny Marie
   kostel sv. Kříže
   Raduň
   Příbor
   městské hradby
   Třebovice
   socha Boha Otce
   Kateřinice
   Weisshuhnův kanál
   Odry
   Jeseník nad Odrou
   městské hradby
   katovna
   Hošťálkovice
   Hájovský dvůr
   Skácelův kříž
   Rychaltice
   kostel sv. Mikuláše
   větrný mlýn
   kostel sv. Vavřince
   Štáblovice
   kostel sv. Maxmiliána
   Hukvaldy
  Kontaktní informace
  Kuratorium zámku Bílovec o.s.
  Eduard Valeš
  Zámecká čp. 660
  743 01 Bílovec
  Tel: 722 132 315
  http://www.zamekbilovec.estranky.cz
  eduard.vales@post.cz
  Základní informace místa
  ID místa: 2925
  Typ místa: zámek
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: v návštěvních hodinách
  Uveřejněno: 13.3.2005
  Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
  Upravit, vložit informace

  A další podobné

  Články

  Procházka zimním Štramberkem protáhne tělo a pohladí duši

  Cestování

  Štramberk je v mnoha ohledech jedinečné město. Jeho mohutná kamenná věž, vyhlížející už pěkných pár století daleko do kraje, má dar vábení. Nelze ji jenom tak uniknout. Jakmile jednou její volání vyslyšíte, lapne vás a už nepustí. Propadnete kouzlu tohoto města, jemuž se ne nadarmo říká Moravský Betlém.

  Krásné odpoledne s procházkou a bruslením ve Veltrusském parku

  Cestování

  Pokud hledáte neopakovatelnou volnočasovou aktivitu na půlden, můžete si zaskočit zabruslit do parku ve Veltrusích. Na umělém kanále Mlýnského potoka je možné kromě bruslení trénovat hokej případně se po místních pláních proběhnout na běžkách.

  Šumava v zimě: Modrava a Tříjezerní slať

  Cestování

  Šumava je právem považována za jednu z nejatraktivnějších turistických destinací v České republice – a ani v zimě tomu není jinak! Díky různorodé přírodě a sportovnímu zázemí je vhodná pro celou škálu volnočasových aktivit a nabízí bezpočet výletů ať už pro zdatné horaly, nebo pro rodiny s malými dětmi.

  Bývalý kamenolom Výkleky u Olomouce je jedním z nekrásnějších zatopených lomů České republiky

  Zajímavosti

  Lomy jsou povrchové doly, jež vznikly antropogenní činností člověka, především za účelem získávání stavebních materiálů nebo nerostných surovin. Lomy mají svoji životnost. Dříve či později každému z nich zazvoní zvonec a těžebním pracím je konec. Zmiznou z nich lidé, stroje i zařízení a doly zůstanou opuštěné. Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký další osud je čeká?


  Náš lednový výlet na bájný a nevypočitatelný Praděd

  Cestování

  Lidová moudrost říká, že v místech, kde se k nebi vypíná vrchol Pradědu, nachází se jiný svět. O tom, že je to svatá pravda, jsem se před pár dny sama přesvědčila.

  Dítě jako rukojmí ministerstva školství a hygieny - SARS-CoV-2

  Ostatní

  Také jste to zažili? Ve školce chtějí při vstupu výsledek testu, který Vám zaslala Hygienická stanice. Než vstoupíte na práh školky si myslíte že je vše v pořádku, jenže pravá ruka neví co dělá levá.


  reklama