zámek Beckov

kúria Dubnických

Graficke pismenko Existence trvalého osídlení na území obce je doložena již od 10. století. Beckov byl v minulosti významným opevněným trhovým městečkem, v němž sídlilo několik šlechtických rodů, díky čemuž zde vzniklo i několik kúrií (skromnější sídlo šlechty). V 19. století se jich na území dnešní obce mělo nacházet až okolo deseti. Dodnes se však zachovaly pouze čtyři. Jednou z nich je renesanční kúria s výrazným nárožním arkýřem, která vznikla spojením starších středověkých budov. Původně kúria patřila rodu Pongráců (slov. Pongrácovcov) Na jižní straně bylo odkryto sklepení pocházející ze 14. století, které je nejstarší částí stavby. Ke spojení starších budov došlo při raně renesanční stavební etapě v 2. polovině 16. století. Ke zvýraznění fasády kamennými šambránami oken a sgrafitem došlo nejpozději do roku 1620. V té době stavbu již vlastnil rod Dubnických. Ke stavebním úpravám došlo v  1. třetině 18. století a 1. třetině století 19. V letech 1885-1959 stavba sloužila jako škola. Pro potřeby školství byla využívána až do 90. let 20. století. Od roku 2003 je v soukromém vlastnictví. Poté byla zahájena rekonstrukce, která však skončila odstraněním střechy v roce 2014. Nedávno byl zbořen dům č .p. 4, který ji spojoval s další zástavbou.

Text: historie
8.9. 2016 - Luděk Vláčil- zdroj: HORÁKOVÁ, V. Beckov, Kúria Dubnických. Pamiatkový výskum, 1998. KARLÍK J. Beckov 1. dejiny obce do r. 1918. Nové Mesto nad Váhom 2006 a další