Bartošovice

Zámeček, Lapač

Graficke pismenko Název Zámeček je poprvé prokazatelně doložen na mapě I. josefského vojenského mapování z let 1764 - 1768. Podle jedné z místních tradic se jednalo o sídlo uherských šlechticů. Zámeček je ještě zmiňován na mapě stabilního katastru Bartošovic z roku 1833, kde je zakreslena větší budova, zřejmě dřevěná, což ale existenci zámku nevylučuje.

 
Graficke pismenko Z některých písemností vyplývá, že tato budova byla jen poddanskou usedlostí, jehož prvním doloženým majitelem byl v roce 1749 Michal Dehmel, dalšími potom v roce 1820 Mates Dehmel, kdy měl dům sloužit jako hostinec a údajně byl součástí tzv. volské cesty, která vedla do Uher. V letech 1833 - 1849 vlastnil objekt Josef Dehmel, jemuž sloužil jako zemědělská usedlost.
 
Graficke pismenko V 50. letech 20. století byla v areálu umístěna protiletadlová raketová základna a celý objekt byl zbořen. Dnes je vlastní místo Zámečku zarostlé, poseté celou řadou depresí po zástavbě a velkým množství stavební sutě a zbytků základů.

Text: historie
12.3. 2021 - Dohňanský Dušan - zdroj : F. Musil - Neznámé zámky Moravy a Slezska