Graficke pismenko Původně v těchto místech stávala tvrz doložená poprvé na konci 15. století (1490). Na jejím místě, nad potokem, bylo postaveno v roce 1583 nejstarší, západní, křídlo dnešního zámku. Na konci 16. stol. byl renesančně přestavěn Sedlnickými z Choltic. Z této přestavby pochází portál dveří datovaný do rokem 1583. Zámek však byl při prodeji Podstatským z Prusinovic v roce 1616 nadále popisován jako tvrz. Náhrobky držitelů z období pozdní gotiky a renesance tvoří jejdinečný soubor umístěný dnes v novém kostele. Podstatstí zámek drželi takřka 150 let (až do roku 1768). Za nich byl zámek rozšířen přístavbou dvou raně barokních křídel, jejichž vzhled však byl častokrát změněn. O těchto úpravách svědčí alianční deska Jana Taafeho a jeho manželky Marie, rozené hraběnky Chotkové, z roku 1769, která je v současnosti sekundárně osazena v průjezdě. Zámek tehdy nabyl podobu dvoupatrové čtyřkřídlé budovy se středním dvorem a sedlovými valbovými střechami. Z té doby dobře dochovány klenby v přízemí. Poslední výraznější přestavbou z let 1869-77 nabyl zámek přibližně současné historizující podoby. Tato přestavba překryla všechny předchozí staší stavební fáze. Slohově obsahuje pseudorenesanční a pseudogotické prvky. Upravovány byly ve velké míře také interiéry.

 
Graficke pismenko V roce 1970 byly patra zámku upraveny na hotelové pokoje s kapacitou 50 míst.
 
Graficke pismenko Nyní je zámek majetkem obce a prošel důkladnou rekonstrukcí a slouží jako sídlo Regionu Poodří. Současně stále slouží jako ubytování s kapacitou 56 míst a jako kulturní centrum. Kolem zámku byl založen nevelký krajinářský park.

Text: historie
5.4. 2005 - jps7