zámek Albrechtsburg

Míšeň (Meissen)
Podle místních pramenů nejstarší německý zámek. Pozdně gotická palácová stavba na severovýchodě míšeňského hradu nahradila v l. 1471–1500 původní hradní palác. Sídlem kurfiřtů do počátku 16. století, pak hospodářské využití. Dnes musejní exposice.
Hlavní obrázek místa
Albrechtsburg od západu
z hradního nádvoří
© Ivan Grisa, 09/2008
Graficke pismenko Přístup k Albrechtsburgu je buď z hradního nádvoří, nebo schodištěm přímo z parčíku u křižovatky jižně od výjezdu z tunelu silnice B 101 na severní labský most. Na hrad zajíždí midibusová linka zdejší městské hromadné dopravy. Od nádraží lze několika cestami dojít na místo do 30 minut.
Do Albrechtsburgu lze zakoupit buď samostatnou vstupenku, nebo tzv. Kombiticket pro palác i sousední dóm.
Ivan Grisa, 7.9. 2008

  historie

  Míšeňský Albrechtsburg
  Na místě gotického hradního paláce v severovýchodní části hradu byl v letech 1471–1500 postaven pozdně gotický zámek. Tři třípatrová křídla měla poskytnout dostatek místa pro potřeby zvětšujícího se kurfiřtského dvora. Do roku 1482 řídil stavbu Arnold Vestfálský, další práce pak Konrad Pflüger, poslední úpravy v letech 1521–24 Jakob Heilmann (architekt mosteckého mariánského kostela). Záhy po dokončení stavby se residence míšeňských

  Ivan Grisa, dle C. D. Langer, Architektführer Meissen, 7.9. 2008

  popis

  Palác se skládá ze tří křídel: hlavního jižního, na něj kolmého západního a šikmo na hranu ostrohu vysunutého severního. Velkorysou novostavbou se podařilo dosáhnout stejné úrovně podlah ve všech patrech, některé nepravidelnosti však nevylučují částečné využití starších konstrukcí. Při pohledu z nádvoří jde o třípatrovou stavbu s nízkým přízemím, vysokým representačním prvním patrem a obytnými patry druhým a třetím (podstřešním). Všechna patra

  Ivan Grisa, 7.9. 2008
  zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Německo