Graficke pismenko Horní Zámecký pramen (pramen č. 4)

 
Graficke pismenko Vývěr má na desce uváděnou teplotu 49,8 °C. Jednalo se vlastně o technickou hříčku, kdy byla malá část silně proplyněné vody Dolního Zámeckého pramene přivedena úzkou trubičkou do pavilonu Horního Zámeckého pramene, postaveného v roce 1912. Z literatury však jednoznačně nevyplývá, zda je zásobení pramenní vázy Horního Zámeckého pramene dnes technicky stejné, nebo zda se jedná o záchyt jiného vrtu z blízkosti dolního Zámeckého pramene.

Text: turistické
20.5. 2005 - L.P.