Warning: Use of undefined constant tid - assumed 'tid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 12
Hrady.cz - textové informace Hrady.cz
Notice: Undefined variable: hid in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 43

Warning: Use of undefined constant tid - assumed 'tid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 48
kostel sv. Jana Křtitele [popis]
•Původně gotický kostel byl založený před r. 1361. Pravděpodobně při přestavbě v 16. století byly sneseny klenby, kostel je plochostropý. R. 1652 byla přistavěna samostatně stojící dřevěná osmiboká zvonice. Kostel je jednolodní, presbytář užší, pravoúhle zakončený, sakristie v ose, v západním průčelí s předsíňkou. V závěru presbytáře je gotický hrotitý sanktuář. Trojramenná dřevěná kruchta je nesena dřevěnými sloupy. Západní portál je hrotitý s profilovaným ostěním a trojlistou kružbou. Vybavení kostela je převážně z 2. poloviny 17. století - hlavní oltář z let 1690-96 je portálový s obrazem sv. Jana Křtitele od J. Hanuše z r. 1769. V kostele je vzácný pozdně gotický křídlový oltář s obrazem Krista Trpitele, na křídlech sv. Jan Křtitel, sv. Pavel a sv. Kateřina vpravo, sv. Jan Evangelista, sv. Petr a sv. Dorota vlevo, na predele je kalich mezi dvěma anděly, po stranách vázy s květinami. Oltář, pocházející z dílny Mistra čáslavské desky, byl namalován r. 1533 zřejmě přímo pro rohenický kostel. Kazatelnu z konce 17. stol. zdobí sošky evangelistů na řečništi, cínová křtitelnice z roku 1602.
Rodochrozit, podle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3. [P/Š], Academia, Praha 1980
Text uložen dne: 11.11.2013

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 131

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 131