Warning: Use of undefined constant tid - assumed 'tid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 12
Hrady.cz - textové informace Hrady.cz
Notice: Undefined variable: hid in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 43

Warning: Use of undefined constant tid - assumed 'tid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 48
Vrtba [historie]
•Hrad Vrtba stával v těsné blízkosti stejnojmenné vsi, jež je dnes součástí Horní Bělé. Byl založen asi v l. 1313–1316 Sezemou, jedním ze čtyř synů Sezemy z Krašovic, příslušníka mocného rodu ze severozápadních Čech. Jiný jeho syn, Racek, založil hrad Bělou, Bušek vlastnil Krašov a Jetřich Krašovice. Sezema se poprvé píše po Vrtbě r. 1316 a stal se zakladatelem rodu pánů z Vrtby, který vymřel až r. 1830. Po Sezemovi patřil hrad jeho synovi a vnukovi stejného jména. Za husitských válek jej držel stoupenec katolické strany Jan Štěpánovec, který byl r. 1432 zvolen za člena poselství do Basileje, ale z neznámých důvodů se ho nezúčastnil. V r. 1462 seděl na hradě Janův bratr Hroznata a po něm další bratr, Sezema, který zemřel r. 1477. Všichni tři bratři byli sice katolíci, ale stoupenci krále Jiřího. Po Sezemovi držel Vrtbu Jan Habart ze Strochovic, podle erbu příbuzný Žákavců ze Žákavy. Byl pravděpodobně poručníkem Jana Hroznaty z Vrtby, který asi po r. 1500 prodal hrad Vrtbu Janovi z Rabštejna, jehož sestra Anna zde pak bydlela. V r. 1538 získal Vrtbu i s vesnicemi Lhotkou, Mosticemi a Hubenovem Šebestián Markvart z Hrádku na Nekmíři a v r. 1555, po získání hradu Bělé, je připojil k tomuto panství. Hrad Vrtba byl od poloviny 16. století neobydlen, zpustl a zanikl. V popisu bělského panství z r. 1659 se už neuvádí. V jeho blízkosti byl pouze dvůr Vrtba. Když bylo v r. 1848 zapotřebí zajistit pro zdejší dvůr pracovní síly, byla u něho založena ves Vrtba. Z hradu zbylo dnes jen vysoké strmé hradiště, na němž nejsou již žádné viditelné zbytky zdí. Hradiště je obehnáno vysokým kruhovým valem a hlubokým příkopem.
Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1985
Text uložen dne: 11.11.2011

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 131

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 131