Warning: Use of undefined constant tid - assumed 'tid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 12
Hrady.cz - textové informace Hrady.cz
Notice: Undefined variable: hid in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 43

Warning: Use of undefined constant tid - assumed 'tid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 48
Žerotínská kontribuční sýpka [historie]

co je kontribuční (kontribučenská) sýpka

tianDe Praha
•Již před polovinou 18. století některé vrchnosti nutily poddané odevzdávat v příznivých letech část obilí do společných zásob, aby je v případě neúrody nemusely podporovat ze svého. 26. července 1748 byl vydán patent, který zřizování takovýchto kontribučních zásob doporučoval, Josef II. pak patentem z 9. června 1788 zřizování kontribučních sýpek ustanovil jako povinné. Podle ustanovení patentu musel každý poddaný obdělávající půdu po tři následující roky odevzdávat třetinu osiva tak, aby v případě neúrody byla k dispozici zásoba obilí pro jednoroční setbu. Pokud tyto zásoby nebyly upotřebeny, mohly být na úrok půjčeny. Obilí, vrácené do společných zásob jako úrok z těchto půjček pak bylo prodáváno a výnos ukládán do kontribučních peněžních fondů. Obilí bylo často uchováváno v rozměrných vrchnostenských sýpkách, které měly dostatečnou kapacitu pro uskladnění osiva i pro několik vsí dohromady. Mnoho z těchto staveb dosud stojí a užívá se pro ně termín kontribuční sýpka, přesto, že jde o stavby leckdy mnohem starší, než je patenty z let 1748 a 1788. Roku 1863 bylo rozhodnuto proměnit kontribuční sýpky zrušit a obilí prodat. Peníze však nesměly být rozděleny mezi jednotlivé podílníky (sedláky), z výnosu prodeje obilí a kontribučních fondů byly zřízeny tzv. kontribuční záložny. Stovky nevelkých záložen však vzhledem k nevelkým prostředkům v nich uložených nemohly svou funkci plnit přiliš dobře, proto byly později slučovány na bázi politických okresů. Budovy sýpek byly nadále užívány k uskladnění obilí (a to mnohdy až do éry státních statků a JZD), byly ale i přestavovány a upravovány k různým účelům (např. na skladiště, školu).
Zany
Text uložen dne: 5.7.2011

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 131

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 131