Hrady.cz kostel sv. Kateřiny [historie]

Kostel svaté Kateřiny v Novém Městě pod Smrkem

tianDe Praha
•Původní kostel v nově založeném horním městě se začal stavět jako luteránský roku 1607. Během třicetileté války probíhala opatrná rekatolizace, její tvrdší poválečné vymáhání vedlo k emigraci většiny obyvatel (1651). Roku 1693 byla postavena hranolová věž v západním průčelí (Marc Antonio Canevalle). V letech 1821–29 byl kostel nahrazen prostou klasicistní novostavbou, snad s využitím starších konstrukcí. V letech 1891–92 byla zvýšena věž a provedeny další úpravy. Vnitřní zařízení pochází většinou z 19. století, ze staršího kostela se zachovala rokoková kazatelna z roku 1778.
Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 2., Academia 1979
Text uložen dne: 21.6.2011