Warning: Use of undefined constant tid - assumed 'tid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 12
Hrady.cz - textové informace Hrady.cz
Notice: Undefined variable: hid in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 43

Warning: Use of undefined constant tid - assumed 'tid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 48
Ves [historie]

Dvůr Hlaváč ve Vsi u Černous

•Dnešní Ves (do roku 1945 Wiese, tedy Louka) byla nejméně od 13. století sídlem drobných šlechtických rodů, které ji dostávaly v léno od majitelů frýdlantského panství. Nejstarší rod, doložený roku 1306 latinským jménem Petrus de Prato (Petr z Louky), pocházel snad ještě z řad lužickosrbského původního obyvatelstva. Později se zde vystřídala řada zemanských rodů, jejichž příslušníci měli patronát nad místním kostelem, v němž byli také pohřbíváni. Původním šlechtickým sídlem snad mohla být lokalita východně od dnešního dvora, zakreslená v mapě stabilního katastru pod číslem 78. Roku 1843, kdy byla mapa pořízena, ji ještě z velké části obklopoval vodní příkop. Situace se tak podobá nedaleké Dolní Oldříši (viz heslo). Velký obdélný dvůr, dnes čp. 8, byl postaven zřejmě v 16. století, jak dokládají renesanční štíty budov, zakreslené na pohledové Globicově mapě Frýdlantska z roku 1660. Později byl několikrát přestavován. Od roku 1665 v přímém majetku frýdlantské vrchnosti (Gallasové, Clam-Gallasové), v rámci I. pozemkové reformy zakoupen Ing. Vojtěchem Hlaváčem, po němž nese dnešní jméno. Tomu byl zabaven roku 1948, jeho potomkům navrácen po roce 1990 v desolátním stavu. Po provedených opravách funguje jako agroturistická farma.
Ivan Grisa, dle Kol. autorů: Encyklopedie českých tvrzí, III. díl, Argo 2005
Text uložen dne: 12.6.2011

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 131

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 131