Warning: Use of undefined constant tid - assumed 'tid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 12
Hrady.cz - textové informace Hrady.cz
Notice: Undefined variable: hid in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 43

Warning: Use of undefined constant tid - assumed 'tid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 48
Štandl [historie]
•Lokalita Štandlu byla osídlena, jak dokládají nálezy již v době pravěku a v době keltské. Ve středověku hrádek patřil do skupiny malých, patrně dřevěných strážních hrádků na rozhraní Moravy a Slezska. Podobné najdeme třeba v Paskově, Lubně nebo Frýdlantě-Nové Vsi. Hrad Štandl však patřil pod správu olomouckých (arci)biskupů a ochraňoval moravskou stranu hranice a obchodní stezku z Olomouce do Krakowa, která v jeho blízkosti přecházela řeku Ostravici do Slezska a Frýdku. Byl oporou biskupské kolonizace v tomto území. Jeho význam narostl i tím, že ochraňoval i trhovou ves Friedeberch (předchůdkyni dnešního Místku, která byla objevena asi 700 metrů severozápadně v lokalitě Lipina), ktetá vznikla pod jeho ochranou. Hrad i ves tvořily mocenskou protiváhu piastowského Frýdku (Jamnice). Podle archeologických nálezů lze usuzovat na využívání tohoto opěrného bodu početnou vojenskou posádkou, vedenou zřejmě pány z Deblína, kteří v biskupských službách toto opevnění patrně někdy krátce po polovině 13. stol. vybudovali. Nález bronzového kování s erbem podobným erbu pánů z Deblína ukazuje na možnost, že velitelem zdejší posádky byl právě jeden z nich. Patrně Artleb z Deblína, který jako leník olomouckého biskupa dostal za úkol lokovat město Brušperk. Později se Artleb po Brušperku psal (1278). Areál hrádku byl oválný či kruhový. Jádro obklopoval příkop a val s palisádovým opěvněním. Plocha hradu byla opevněna patrně masivním dřevěným opevněním na zpevněném valu. Hlavní a možná i jedinou budovou hradu byla vysoká strážní věž. Ta byla patrně dřevěná na kamenném základě.Tomu nasvědčuje i to, že podle vyprávění zde ještě v 50. letech 19.století byly patrny kamenné zdi. Jesliže v ploše jádra byly ještě nějaké budovy, pak pouze lehké dřevěné konstrukce. Dnes na hrádku žádné kontrukce budov nebo opevnění nenajdeme. Po spojení Moravy a Slezska začal význam hrádku upadat. Ves Friedeberch zanikla do konce 14. století a poslední zmínky o hrádku na Štandlu spadají do počátků 15.století.
jps7
Text uložen dne: 15.3.2004

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 131

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 131