Hrady.cz Větruše [historie]
tianDe Praha
•Terasovitou plošinu na severním boku ostrohu nad soutokem Labe a Bíliny (Bělé) jižně od historického Ústí obsadil pohádkář české historie Václav Hájek z Libočan nikdy neexistujícím hradem, kterému dal jméno Větruš, odvozené z pomístného názvu. Vzhledem k blízkosti městského popraviště (viz heslo) se kopec nazýval též Galgenberg (Soudný vrch). Probouzející se romantismus 19. století spolu s nekritickým přejímáním údajů Hájkovy kroniky viděly ve zbytcích zřejmě zcela účelových staveb pozůstatky někdejšího sídla. Ústečtí ostrostřelci nechali na hraně plošiny postavit ve 40. letech 19. století výletní restauraci, kterou po tehdy panujícím Habsburkovi pojmenovali Ferdinandshöhe (Ferdinandova výšina). Toto pojmenování se pak až do roku 1918 užívalo i pro celý kopec, zároveň i mezi německým obyvatelstvem města přetrvávalo povědomí o původním jméně (Witrusch). V letech 1896–97 ústecký horský spolek přestavěl původní empirovou budovu v alpsko-renesančním stylu (stavitel Alwin Köhler). Stavba se významně rozšířila, přibyla k ní vyhlídková věž. Spolu s přilehlým parkem a navazujícími lesními cestami (zejména směrem k Vaňovskému vodopádu) se stala vyhledávaným místem krátkodobé rekreace obyvatel města. Po I. světové válce byla rozšířena o ubytovací jižní křídlo. Po roce 1945 restaurace s ubytovnou dále fungovala, její stav se však postupně zhoršoval. Ve II. polovině 80. let sloužila dokonce jako ubytovna zahraničních dělníků. Po roce 1989 proběhla neúspěšná privatisace, která objekt přivedla na pokraj zániku. Roku 2001 zcela zdevastovanou, požárem poškozenou ruinu zakoupilo město, které ji do roku 2005 zrekonstruovalo. Nekvalitně provedené práce a nerespektování zdejších přírodních podmínek vedly k sesuvu svahu nad Labem, kvůli kterému bylo nutno objekt roku 2007 opět uzavřít. Po nutných sanacích a nalezení nového nájemce byl znovu otevřen v létě 2009. Při rekonstrukci bylo zdemolováno jižní, kdysi ubytovací křídlo, na jehož místě se výhledově plánuje stavba nového hotelu.
Ivan Grisa
Text uložen dne: 19.3.2010