Warning: Use of undefined constant tid - assumed 'tid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 12
Hrady.cz - textové informace Hrady.cz
Notice: Undefined variable: hid in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 43

Warning: Use of undefined constant tid - assumed 'tid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 48
silniční most [historie]

Silniční most přes Ohři v Lokti

•Poloha Lokte na ostrohu, obkrouženém hlubokým údolím Ohře, vedla k tomu, že město jako jedno z mála v českých zemích bylo komunikačně prakticky slepé. Západním směrem nevedla z náměstí žádná cesta. To se ukázalo jako nevýhodné poté, co se císařská silnice z Chebu do Karlových Varů městu roku 1720 vyhnula. Snaha o její přeložení přes město byla korunována úspěchem až roku 1836, kdy se po dvou letech stavby podařilo dokončit nejvyšší řetězový most v dnešním Česku a silnice tak mohla vést přímo přes loketské náměstí. Přípravné práce začaly roku 1829, základní kámen byl položen o pět let později. Při svém otevření most dostal jméno po císaři Ferdinandu I. (V.), téhož roku korunovaném na českého krále. Návrh vypracoval Ing. L. Wöllner, stavbu provedla firma K. Jelínka. Most byl výjimečný zejména svou výškou nad hladinou, která činila přibližně 20 m a byla ze všech českých řetězových mostů největší. Rozpětí mezi oběma pilíři činilo 67,6 m. Kromě tohoto hlavního pole měl most dvě kratší (po 14 m), nesená kamennými obloukovým klenbami, a zejména na pravém břehu poměrně dlouhou nájezdovou rampu. Most přestával již před I. světovou válkou postačovat silniční dopravě, na závadu byla zejména jeho malá nosnost (3 t), kterou zhoršoval stav nosných řetězů. Od roku 1928 bylo nutno ho zcela uzavřít a veškerou dopravu převést na právě opravený Jánský most (u porcelánky Epiag), což znamenalo více než kilometrovou objížďku. Tento stav vedl ministerstvo veřejných prací k vypsání soutěže na stavbu nového mostu, který by "řetězák" nahradil. Komise složená ze zástupců dalších ministerstev a státního památkového ústavu vybrala návrh Ing. arch. Adolfa Benše. Podle něj byl v letech 1934–36 postaven trojpolový železobetonový obloukový most o rozpětí polí 14 + 60 + 14 m. Nosnou konstrukcí jsou vždy plné vetknuté klenby o šířce 3,42 m, oddělené mezerou 2,15 m širokou. Mostovka má volnou šířku 9,86 m (vozovka 6,00 m a dva chodníky po 1,93 m). Aby most působil dojmem staré obloukové stavby, zakryly z obou stran jeho konstrukční prvky průčelní 14 cm silné desky s terazzovým povrchem. Most tak proti původní lehké řetězové konstrukci působí velmi masivně a negativně ovlivňuje loketské panorama. Od stavby obchvatu silnice I/6, která se v 70. letech 20. století v zásadě vrátila do původní trasy severně od Lokte (samozřejmě s jinými parametry, než roku 1720), slouží most výhradně místní dopravě, což spolu s obvyklou vysokou kvalitou inženýrských staveb z období I. republiky umožnilo jeho dodnes velmi dobrý technický stav. Upozornění: v níže uváděném prameni je u textu k loketskému mostu vsazena fotografie zcela jiného objektu, pravděpodobně dálničního mostu u stejnojmenné obce ve středních Čechách.
Ivan Grisa, dle H. Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II. díl, Libri 2002
Text uložen dne: 21.11.2009

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 131

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 131