Hrady.cz kaple Narození Panny Marie [popis]
tianDe Praha
•Poutní kaple Narození Panny Marie je postavena na prakticky kruhovém půdorysu. Přízemní ochoz se čtyřmi předsíněmi a čtyřmi kaplemi obklopuje loď, nesenou osmi pilíři a zaklenutou kopulí. Předsíně nad jižním a severním vstupem jsou rovněž patrové. Střechy ochozu jsou pultové, patrových předsíní sedlové, loď kryje kopule s vysokou lucernou. Vnitřní zařízení kaple včetně baldachýnového oltáře vychází důsledně z centrálního uspořádání kaple. Ambit je čtvercový se zkosenými rohy, před nimiž jsou představeny čtvercové kaple se stanovými střechami a lucernami. Ve středech všech stran ambitu jsou portály, nad jižním z nich stojí hranolová zvonice. Od všech portálů vedou ke vstupům do kaple kryté arkádové chodby. Severovýchodně od kaple stojí patrová budova bývalého panského špitálu s mansardovou střechou.
Ivan Grisa, dle Kolektiv autorů: Česká Kamenice, 2002
Text uložen dne: 20.9.2008