Warning: Use of undefined constant tid - assumed 'tid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 12
Hrady.cz - textové informace Hrady.cz
Notice: Undefined variable: hid in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 43

Warning: Use of undefined constant tid - assumed 'tid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 48
kostel sv. Linharta [popis]
•Z původně románského kostela se dochovala apsida, kamenné sanktuárium s hrotitým gotickým obloukem v levé straně kněžiště, půlkruhový vítězný oblouk s pozdějším gotickým žlábkováním, a zčásti i zdivo. Při rekonstrukci roku 1943 byla objeveny románské lizény na apsidě, malá polokruhem ukončená okna, slepé polokruhové arkády členící spodní části fasád lodi a zejména portál s reliéfní výzdobou tympanonu nad břevnem s beránkem a latinským nápisem z evangelia sv. Jana. Střed tympanonu je vyplněn románským křížem s rytinou Krista. Rovněž některé části zdiva chrámové lodě jsou původní románské. Při barokizaci kostela byla chrámová loď prodloužena, na jižní straně přistavěna věž a na severní straně presbytáře přistavěna sakristie. Na západní straně byl proražen nový vchod do kostela. V 19. století byl přistavěn obdélníkový přístavek s boční kaplí. Kostel je jednolodní obdélníková stavba s polokruhovou apsidou, čtvercovou sakristií a hranolovitou kaplí s oratoří. Hlavní průčelí zvýrazněno trojicí nik v nichž jsou umístěny sochy sv. Václava, Floriána a Josefa. Zařízení kostela je barokní a rokokové. Hlavní oltář rokokový s obrazem sv. Linharta pocházející z konce 17. století. Reliéfy zdobená kamenná křtitelnice pochází z poloviny 18. století. Kolem kostela se rozkládá malý hřbitov, obehnaný zdí. Na hřbitově se dnes již nepohřbívá. Před vchodem na hřbitov a ke kostelu stojí zvonice, vystavěná roku 1690. Ve spodním patře zvonice, jsou zazděny dva náhrobky. Ve zvonici bývalo pět zvonů. Během první světové války byly dva zvony zrekvírovány, jeden se podařilo faráři zachránit a dva nejstarší byly zachovány.
Pavel Vítek - zdroj - Umělecké památky Čech (A-J), Academia Praha 1980
Text uložen dne: 29.4.2008

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 131

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 131