Warning: Use of undefined constant tid - assumed 'tid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 12
Hrady.cz - textové informace Hrady.cz
Notice: Undefined variable: hid in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 43

Warning: Use of undefined constant tid - assumed 'tid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 48
židovský hřbitov [historie]

Židovský hřbitov Litomyšl

•Litomyšlský židovský hřbitov se nachází na okraji katastru města, uprostřed polí, přibližně 2 km severozápadně od centra směrem na obec Kornice. Byl založen v 70. letech 19. století. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z let 1876–1877. Poslední pohřeb zde byl uskutečněn někdy okolo r. 1942 a po skončení války zde již pohřbívání mrtvých nebylo obnoveno. Byly zde ukládány osoby z Litomyšle a přilehlých obcí v okolí města. Hřbitov byl značně poničen v době okupace a od té doby zůstal ve zpustlém stavu. Po válce se mnohokrát jednalo o jeho zrušení, ale židovská obec v Litomyši podmínila zrušení hřbitova několika podmínkami – v souladu s židovskými zvyklostmi. Kamené pomníky jsou majetkem zemřelých, a tak nesměly být pomníky prodány, ani určeny k jinému dalšímu zpracování, měly být položeny a zasypány hlínou a ani sám hřbitov se nesměl nikdy využít jako stavební plocha. Ke zrušení hřbitova nakonec nedošlo. Vzhledem k odlehlosti místa a nemožnosti kontroly nad ním, bylo během let nejméně 30 až 40 náhrobků odcizeno a hřbitov ničen vandaly. Mnoho kamenných náhrobků skončilo jako levný zdroj kvalitního materiálu například i pro místního kameníka, který z nich vyráběl obrubníky a schody. V 80. letech minulého století byla nad hřbitovem vystavěna kamenná hráz, jež odváděla vodu z okolních polí směrem ke hřbitovu a pod márnici. Docházelo k podmáčení hrobů a devastaci objektu márnice. Některé hroby se propadly, voda vyplavila i pozůstatky pohřbených. Teprve v r. 1991 byla dokončena stavba odtokové stoky, která zabránila průtoku vody hřbitovem. V r. 2003 byla zrekonstruována márnice. Postupně také dochází k opravě obvodové zdi a v poslední době i k restaurování pomníků v dolní části hřbitova nalevo od márnice.
Daniela Fantová , čerpáno : Židovské dějiny Litomyšle
Text uložen dne: 18.11.2007

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 131

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 131