Warning: Use of undefined constant tid - assumed 'tid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 12
Hrady.cz - textové informace Hrady.cz
Notice: Undefined variable: hid in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 43

Warning: Use of undefined constant tid - assumed 'tid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 48
bývalá jáma a koksovna Karolina - Žofinská huť [historie]

Historie komplexu jámy a koksovny Karolina a Žofinské hutě

•Průmysl do jižního sousedství středověkého jádra Moravské Ostravy, kde do té doby existoval jen Horní mlýn na historickém Mlýnském náhonu, přichází s rokem 1837. Tehdy začala být hloubena jihozápadně od dnešní ulice Na Karolině Moravsko-ostravskou uhelnou společností Jáma Karolina. Krátce poté, v roce 1843 těžbu přebírá vídeňský bankovní dům vlastněný rodinou Rotschildů, který se stává také majitelem Vítkovických dolů a hutí. Salomon Meyer Rotschild pojmenoval důl Karolina po své vnučce. Jáma karolina dosáhla konečné hloubky 550 m a uplatnil se zde první aprní stroj a první větrací pec v rámci dolů na moravském území. Zajímavostí také je, že právě zde bylo poprvé požito drátěné těžní lano a vodovzdorné jámové roubení podle belgického typu. Z dolu karolina se do dnešních dní nezachovalo zhola nic. Kolem dolu Karolina se postupně rozvíjelo ve 2. polovině 19. stol. místní průmyslové centrum, které patřilo Vítkovickému hornímu a hutnímu těžířstvu (VHHT), jehož majoritním vlastníkem byli právě Rotschildové. Roku 1858 byla západě od jámy založena koksovna Karolina. Již roku 1865 měla 56 pecí a do roku 1931 se rozrostla na 216 pecí. V roce 1890 byla koksovna spojena první uhelnou lanovkou s Dolem Trojice a Dolem Terezie na Slezské Ostravě a mosty s řetězovou drahou s jámou Karolina a Šalamoun. Impozantní funkcionalistická budova prádla koksovny vystavěná v roce 1927 byla zbořena v 80. letech 20. století. Tento nevratný počin je dodnes odsuzován. Z celku někdejší koksovny se zachovala jen budova Staré elektrárny z roku 1905. Jedná se o budovu s bohatou škálou arch. detailů a kombinací červených a bílých cihel, kamenných prvků a skleněných tvarovek. Od 20. let 20. století je tato budova využívána jen pro dílny a sklady. Později využívána jako depozitář Hornického muzea. Východně od areálu jámy Karolina byla v letech 1872-73 vybudována První rakousko-uherskou vysokopecní společností ve Vídni Žofínská huť s jedinou vysokou pecí skotského typu. V důsledku krize byla huť mezi léty 1873-80 odstavena. V roce 1880 byla postavena druhá pec. V roce 1888 Žofínská huť přechází do majetku Vítkovických železáren (Rotschildů). Provoz huti je ukončen roku 1972 a následně je do roku 1974 celá huť zbořena. Výrazným a jediným pozůstatkem na Žofínskou huť je tzv. Dvojhalí – někdejší Energetická ústředna III s velínem Žofinské huti v těsném sousedství Staré elektrárny koksovny. Jedná se o dvoulodní ocelovou skeletovou stavbu z režného zdiva. První hala vznikla v roce 1907, druhá podle původního projektu až roku 1927. Dnes stejně jako Stará elektrárna je i tato budova prázdná a bez využití. S útlumem a odstavením celého průmyslového areálu tvořeného koksovnou a jámou Karolina, Žofínskou hutí a dolem Šalamoun se započalo již po r. 1970. Existovala snaha o zlepšení životního prostředí města, které provozem areálu velmi trpělo a získání unikátního uceleného území pro rozvoj města jižním směrem, tak jak je tomu plánováno až dnes. Bohužel historicky cenné průmyslové objekty ustoupily tehdejší koncepci dopravního řešení a výstavby města a uvažovaný technický skanzen s vysokou pecí na Žofínské huti nebyl nikdy realizován. Definitivní konec průmyslové činnosti v areálu je datován odstavením koksových baterií v červnu 1985 a odstavením uhelného prádla v prosinci 1986.
Jan P. Štěpánek podle K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2000 a web
Text uložen dne: 20.2.2007

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 131

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 131