Hrady.cz socha sv. Donáta-špatné foto [historie]

Socha sv. Donáta

tianDe Praha
•Pískovcová socha svatého Donáta, byla na poli u Škvorce vystavěna nákladem vévodkyně Marie Terezie Savojské z Liechtensteinu v roce 1765. Stalo se tak po jejím písemném nařízení ze dne 27. června 1764 ve Vídni, kdy poručila, aby na každém jejím panství byla na příhodném místě v polích postavena socha sv. Donáta, patrona proti krupobití, škodlivé bouřce a moru. Tak se i stalo a tak celkem 6 podobných soch stojí i na někdejších panství Kounice – na poli u Vykáně, Koloděje – v parku v Kralovicích, Kostelec – u Svatbína (dříve Svrabova) na rozcestí směrem k Brníku, kde lidé říkali: »Stojíš jako Donát u Svrabova« (zdevastovaná socha byla roku 1985 převezena do Muzea vesnice v Kouřimi, kde byla zrestaurována). K vydržování každé této sochy věnovala kněžna „Savojka“ z knížecích důchodů základní jistinu 30 zlatých. Na pískovcovém podstavci sochy škvorecké je vytesán znak Savojsko-Liechtensteinský, který je sešlý. Okolo sochy stojí 4 souvěké lípy malolisté, o které se blíže zajímala Š. Sokolová: „Umělecké dílo člověka je obklopeno uměleckým dílem přírodním. Čtyři mohutné kmeny lip, které mají v obvodu 305, 259, 173 a 349 centimetrů, výšku přes 16 metrů a staré jsou okolo 220 let.“ Dvě z lip zasáhl několikrát blesk, který jejich koruny sežehl tak, že památné lípy úplně odumřely. Stará kronika v Přišimasech vypráví: „Donát má uražený nos a kříž v ruce. To jednou za roboty, když byl sedlák propuštěn ze zámku z trápení, cestou touto šel domů, byl to asi evangelík neb tu dobu jich bylo dost, když přišel k Donátu ze zlosti urazil nos a kříž na ruce.“ Socha sv. Donáta je zajímavá ještě tím, že stojí na někdejší křižovatce důležitých obchodních cest, z nichž ta, která vede na Hradešín, Škvorec a Hostín byla v minulosti odnoží slavnější „Trstenické“ stezky. Málokdo také ví, že ve 14.-17. století byla tato křižovatka dokonce návsí starožitné vesnice Křimín, jenž zanikla ve třicetileté válce a která náležela k blízké tvrzi v Hostíně. - Z připravované publikace „Drobné památky na Škvorecku“ Jan Psota ml.
Jan Psota
Text uložen dne: 13.11.2006