Warning: Use of undefined constant tid - assumed 'tid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 12
Hrady.cz - textové informace Hrady.cz
Notice: Undefined variable: hid in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 43

Warning: Use of undefined constant tid - assumed 'tid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 48
Tupadly [historie]
•V první polovině 14. stol se v Tupadlech připomíná tvrz, kterou vlastnili vladykové z Tupadel Tvrz stávala v místech nynějšího zámku. Z pozdějších majitelů vlastnili tvrz Jan z Dlouhé Vsi, bratři Lukavičtí z Lukavce, Bernart Žehušický z Nestajova a čáslavská obec. Po bitvě na Bílé Hoře byl Tupadly čáslavským konfiskovány a v roce 1627 prodány Marii Magdaléně Trčkové z Lobkovic a na Opočně. I jí byly Tupadly konfiskovány a v roce 1635 je císař daroval generálnímu maršálkovi Arnoštu de Suys. Ten postavil na místě tehdy již značně zchátralé tvrze v 1. polovině 17. stol. barokní zámek. Jeho syn Ferdinand po požáru prodal roku 1676 tupadelské panství Marii Barboře z Pöttingů, rozené ze Šternberka. Rodina Pöttingů provedla velké a nákladné úpravy. Zámek obnovila, přistavěla druhé patro a celé jižní křídlo. Nacházely se zde nádherné sály, míčovny, divadlo a v zámecké věži kaple zasvěcená sv. Mikuláši. Marie Barbora z Pöttingů přenechala tupadelské panství svému synovi Františku Karlovi, který ho však v roce 1739 kvůli dluhům prodal v dražbě. Novou majitelkou se stala Kateřina Auerspergová ze Schönfeldu. Ta spojila Tupadly se žlebským panstvím. Přesto na zámku proběhly další stavební úpravy. Ve druhé pol. 18.stol. ztratil zámek svůj význam a byla v něm jen hospodářská správa. Kateřina Auerspergová obě panství odkázala roku 1754 svému manželovi Janu Adamovi z Auersperga. Po jeho smrti r. 1795 zdědil panství jeho synovec Vincenc. Dalšími majiteli byli syn Vincenc a vnuk František Josef, který vlastnil zámek až do roku 1924. Po požáru v r. 1865 proběhly menší stavební novobarokní úpravy. V roce 1924 získal zámek cukrovar v Hostačově. Tehdy byl adaptován k bytovým účelům. Po parcelaci dostal zámek do vlastnictví poslanec za agrární stranu Jaroslav Hálek. Po roce 1945 mu byla polovina konfiskována na základě Benešových dekretů a po roce 1948 došlo k zestátnění všeho. V devadesátých letech 20. stol. byla jedna polovina zámku vrácena paní Libuši Hálkové, snaše Jaroslava Hálka a o druhou polovinu proběhlo několik soudních jednání. V roce 2002 druhá polovina zámku připadla synovi Jaroslava Hálka, ing. Miroslavu Hálkovi. Ten brzy nato zemřel a celý majetek připadl dědicům, ing. Libuši Burgerové a Daniele Suché. Ty zámek prodaly v roce 2002 společnosti Agroslunce s.r.o , kterou vlastní rakouský občan Johann Breiteneder.
Pavel Vítek
Text uložen dne: 8.10.2006

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 131

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 131