Warning: Use of undefined constant tid - assumed 'tid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 12
Hrady.cz - textové informace Hrady.cz
Notice: Undefined variable: hid in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 43

Warning: Use of undefined constant tid - assumed 'tid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 48
Lukov [historie]
•Hrad Lukov se poprvé připomíná v r. 1332, kdy patřil pánům ze Šternberka, kteří jej vlastnili až do r. 1516. Ve 14. století měl hrad vlastní jádro tvořené hradním palácem, k němuž na jihu přiléhala hradní věž, připomínající věž hradu Buchlova. Věž střežila přístupovou trasu. Severní stranu chránila hradební zeď. Na konci 14. století byl hrad rozšířen o neobyčejně rozsáhlé předhradí, zpevněné nárožními věžemi, z nichž jedna – Svatojánská – se zachovala dodnes; lukovské předhradí je možno srovnat s předhradím na hradě Veveří. Spojení předhradí se starší částí obstarával most, ústící na straně hradního jádra do nově vybudované brány. V 70. letech 14. století doplnila hradní areál kaple a o něco později, kolem r. 1400, další palác, vestavěný do jádra hradu. Pozdější úpravy hradu už byly nepodstatné, především se rozšířilo, byť i bez zástavby, opevněné předhradí. Podle svědectví Karla IV. v jeho vlastním životopise byl hrad Lukov, založený zřejmě už ve 13. století, původně majetkem zeměpána a Karel IV. jej uvádí mezi hrady, které se mu podařilo získat zpět ke korunnímu majetku. Později se zřejmě vrátil zpět Šternberkům, od nichž jej získali r. 1516 Kunové z Kunštátu. R. 1548 byl hrad zakoupen pro sirotky po Zikmundu Nekšovi z Landeka a Nekšové tu sídlili až do začátku 17. století. Po smrti Lukrécie Nekšové r. 1614 připadl hrad jejímu manželovi Albrechtovi z Valdštejna. Když Valdštejn r. 1619 uprchl z Moravy, postoupili stavové Lukov Janu Adamovi z Víckova. R. 1621 se Lukova zmocnili Valaši, jejichž akce řídil emigrant Jan Adam z Víckova a pod jehož velením se Lukov stal r. 1626 znovu centrem lidového odporu proti Habsburkům. Valdštejn zatím postoupil Lukov s panstvím císaři a ten jej r. 1624 prodal Štěpánu Šmídovi z Freyhofenu. Byl to evangelík, který i za povstání zůstal věren císaři. Z jeho období se dochoval zajímavý inventář hradu Lukova, který byl sepsán v r. 1631. Z místností je jmenovitě uvedena velká klenutá jídelna, komora u jídelny, protější dlouhá jizba, vedle kancelář, pod jídelnou světnička důchodního písaře. Jinak soupis uvádí pokoje „prázdné a pusté“, kromě zřízeného a obývaného čeledníku, třetí kancelářské světničky a kuchyně. Z dosti četného vybavení se uvádí například 7 obrazů, 13 zelených koberců, zelené mušelínové záclony, ložní a stolní prádlo, zbraně, 3 turecké šavle, kuchyňské nádobí, písemnosti a archiválie a mnoho dalších zajímavostí. V září 1643 nařídil švédský generál Torstenson, aby hrad byl zbaven posádky a hradby strženy. V r. 1663 získali od Freyhofenů hrad Minkvicové z Minkvicburku, kteří jej v r. 1710 prodali Rottalům. Od prodlužených Rottalů jej v r. 1721 koupili jeho poslední držitelé – Seilernové. Hrad však byl s konečnou platností opuštěn až koncem 18. století, kdy byly odtud přeloženy vrchnostenské kanceláře do vsi Lukova a zdiva hradu se použilo na stavbu panských budov. Jak hrad Lukov původně vypadal, ukazuje obraz dochovaný na zámku v Lešné. Zříceniny Lukova, které jsou důležitým stavebním článkem pro poznání raně gotické architektury u nás, budily pozornost zejména v době romantismu, jak o tom svědčí jména i letopočty na lukovských skaliskách. Králek, kde podle staré tradice zasedalo valašské lovčí právo. Jihozápadně od hradu stojí na vrchu Tanečnici zděná věž a jihovýchodně ve zmíněném Králku vysekané sedačky. Z původního vybavení hradních interiérů se nedochovalo nic. Jedinou památkou je reliéf sv. Jiří z 15. století, dnes uchovaný ve farním kostele v Lukově.
Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava, Nakladatelství Svoboda, Praha 1981
Text uložen dne: 15.9.2002

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 128

Warning: Use of undefined constant challenge - assumed 'challenge' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 131

Notice: Undefined index: challenge in /var/www/hrady/https/wnd_show_text.php on line 131