Odeslat mailem pohlednici
Bukovina - zřícenina
© daniel rubeš, 3/2005
detail na pozůstatek stavebních částí bývalého hradu Bukovina