Socha sv. Anny u schodiště před kostelem

Západní průčelí se schodištěm a krucifixem

Spodní část jižního ramene schodiště a západní průčelí kostela

Kostel od východu

Alianční erb stavebníka a jeho manželky nad hlavním portálem

Hlavní portál

Západní průčelí s přístupovým schodištěm

Kostel od jihozápadu, vlevo zvonice