Východní a krátké sv.křídlo

Jz.hradní příkop

Východní křídlo zámku

Jižní příkop

Raně renesanční vstupní portál s korintskými polosloupy

Pohled do jižního příkopu

Arkádové ochozy předzámeckých budov

Pozdně gotická věž s bránou do předzámčí

Portál předzámecké vstupní brány

Původní hradní příkop na jz.

sklepení

sklepení

Vnitřní nádvoří

Věž tovačovského zámku

Zámek Tovačov

nejstarší gotická část zámku

nově opravená věž

Fotografie kamen na zámku Tovačov - počátek 20.století (soukr.sbírka IvoR)

Tovačov - pohlednice z první pol.20.století (soukr.sbírka IvoR)

Tovačov - Přes 100m vysoká Spanilá věž, dominanta okolí

zámek na akvarelu Fr. Biely, 1844

rodokmen majitelů

koupelna v patře

zabílené malby v bývalém pokoji později jako ordinace lékaře

rodokmen majitelů

původní plán zámku

zlacená deska se jménem posledního majitele zámku

klášterní klenba v obřadní síni

interíér ve vídeňském křídle

skřín na církevní prádlo v kapli

Panna Marie ochranitelka Tovačova

boční východ z kaple

největší obraz na zámku který je v kapli

snesené varhany v kapli

obraz Krista v kapli

strop nové kaple

hlavní vstup do novější kaple Pernštejnů

označení cechů

církevní korouhev se sv.Klárou v předsíni kaple

erby na ostění dveří v patře zámku

detail kování ve víděnském křídle

interíér vrchní části spanilé věže

ochoz spanilé věže

interiér vrchní části spanilé věže

dříve venkovní římsa tehdejší gotické původní kaple

gotický baldachým se sítovou klenbou a erbem,výklenek určený pro umístění sochy světce v portálu staré kaple

gotický baldachým se sítovou klenbou,výklenek určený pro umístění sochy světce v portálu staré kaple

interiér původní gotické kaple ve spanilé věži

interiér původní gotické kaple ve spanilé věži

venkovní fasáda novější kaple se zazděnou koulí

dělové kamenné koule na zadní části zámku

informační tabule

sklepení zámku

Tovačov - Pohled od BUS nádraží

Tovačov - Pohled z věže na vstupní bránu s vížkou, za ní uprostřed historické náměstí a za ním sídliště.

Tovačov - část hospodářských budov zámku.

Tovačov - Pohled ze zámecké věže na Hradecký rybník.

Tovačov - Pohled z věže na zámecké hospodářské budovy s parkem, kostel sv. Václava a štěrková jezera

Tovačov - Pohled ze Spanilé věže na starší křídlo zámku. Uprostřed leží zámecká kaple, původně hradní věž.

Tovačov - fotografie z počátku 20.století (soukr.sbírka IvoR)

Tovačov - Pohlednice z počátku 20.století (soukr.sbírka IvoR)

Tovačov - fotografie z počátku 20.století (soukr.sbírka IvoR)

Tovačovský zámek - pohlednice z období první republiky (soukr.sbírka IvoR)

odkryté renesanční prvky na stěně přestavěné hmoty gotické obytné věže

pohled od západu na východní kout zámeckého nádvoří

erbovní deska nad portálem průjezdu věží Formosou

severovýchodní kout nádvoří zámku

vzácný renesanční portál vstupu do vlastního zámku z roku 1492

erby Ctibora Tovačovského z Cimburka a jeho ženy Elišky z Melic nad vstupním portálem do zámku

vstupní průčelí zámku (hradu) se známou věží Formosou

vnitřní nádvoří předhradí s jeho budovami a vstupní branskou věží

pozdně gotický portál branské věže předhradí s erbovními deskami

pohled na vstupní trakt předzámčí s věží

Tovačov - zámek

Tovačov - zámek

Tovačov - zámek

Panorama od vstupní brány

Erby nad vstupní bránou do areálu

Socha v parku

Vstupní brána při pohledu z parku ven

Železný můstek nad "vodním" příkopem

autorova vize jádra hradu ve 14. století

půdorys prvního patra (jádro zámku)

půdorys druhého patra (jádro zámku)

portál ve vstupní věži u vnějšího příkopu

vstupní portál vlastního zámku

detail neogotické lodžie

obnovené arkády zámku

vnitřní příkop s kovovým můstkem

barokní kašna v nádvoří

druhá brána

pohled do otevřeného nádvoří

Zámek Tovačov

Zámek Tovačov

Zámek Tovačov - nádvoří

Zámek Tovačov - detail renesančního portálu

Zámek Tovačov