Pohled od jihovýchodu

Pohled od jihozápadu

Severní průčelí

2004