Chrlič na severní věži

gotická malba v chóru

gotická malba v chóru

gotická malba v chóru

gotická malba v chóru

gotická malba v chóru

královská oratoř

Detail vitráže od Maxe Švabinského na jižní straně transeptu

Katedrála sv. Víta

Horní část velké jižní věže

Horní patro zvonice ve velké věži

Sanktusník z jižní věže

Kohout na hřebeni jižního ramene transeptu

Východní rameno ochozu jižní věže

Okno v prvním patře zvonice velké věže s rudolfinskou mříží

Klenba přízemí velké jižní věže

Dolní část jižního okna v prvním patře zvonice velké věže, v popředí závěs zvonu Zikmund

Katedrála sv. Víta

Matyáš z Arasu – Petr Parléř

korunovace Marie Terezie, 12. května 1743

nedostavěná katedrála od jihu, lavírovaná kresba tuší

Pohled z náměstí Jana Palacha

detail novogotického schodiště

katedrála z Petřína

z interiéru katedrály

kaple sv. Václava

Pohled z tirforia k hlavnímu západnímu vchodu

Varhanní kruchta

Roseta

novodobá vitráž

Okna v jižní stěně kaple sv. Václava.

dveře do kaple sv. Václava

kaple sv. Václava

náhrobek sv. Jana Nepomuckého

dveře do kaple sv. Václava

chrlič

pohled ze zahrady Královského letohrádku

pohled z Petřína

Parléřovská maska na vysokém chóru.

klepadlo na bočních dveřích

mříž v okně jižní fasády

pohled na katedrálu od východu

Nádherná hra světel a barev

Detail chrliče

poprsí císaře Karla IV. ve středovém poli triforia katedrály

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha při pohledu z ochozu staroměstské mostecké věže

Karlův most a Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

odpolední slunce ze západu

Katedrála

Výhled z Chrámu sv. Víta

Výhled z Chrámu sv. Víta

Výhled z Chrámu sv. Víta

Pohled z Chrámu sv. Víta na Jízdárnu Pražského hradu

Výhled z Chrámu sv. Víta

Výhled z Chrámu sv. Víta

stříbrný náhrobek sv. Jana Nepomuckého

stroj věžních hodin

rakev s ostatky Karla IV.

pohled z velké věže

pohled z velké věže na nádvoří s monolitem

pohled z věže na baziliku sv. Jiří

plastika Karla IV

menší mozajka

jedna z mnoha bust na triforiu

pohled z věže směrem přibližně na sever

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Pohled na bohatě zdobenou jižní fasádu chrámu.

Bohatě zdobená průčelní část chrámu.

Barevné odrazy z protilehlých okenních vitráží.

Interiér chrámu

Okryté základy pod podlahou chrámu.

Nádherný interiér chrámu

mozaika Posledního soudu

katedrální závěr s věncem kaplí

Katedrála sv. Víta

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

chrlič s reliéfy architektů

relief sv. Jiří

areál hradu

Kaple Bartoňů z Dobenína

Kaple Schwarzenberská

Kaple arcibiskupská

Oltář r. 1929 věnovaný ministerstvem školství a národní osvěty na vnější stěně nové sakristie

Pohled na západní dvouvěžové průčelí katedrály

Hrátky barev uvnitř katedrály

Jižní fasáda katedrály

Pražský hrad s katedrálou sv. Víta

Střední portál západní fasády

Reliéfně zdobené dveře prostředního vchodu západního průčelí

Vzácná mozaika Posledního soudu na jižní straně chrámu

katedrální závěr s věncem kaplí
Warning: include(adv/adv_master.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/https/wnd_show_pic1.php on line 179 Warning: include(): Failed opening 'adv/adv_master.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/hrady/https/wnd_show_pic1.php on line 179