Skalisko na konci ostrožny, na němž stávalo jádro hradu