Graficke pismenko Vojenský hřbitov č. 11 ve Wole Cieklińské byl postaven v roce 1916 oddělením vojenských hrobů C.a K. vojenského velitelství v Krakově (Kriegsgräber-Abteilung K.u.K. Militär-Kommando Krakau). Projektantem hřbitova je slavný slovenský architekt Dušan Jurkovič. Hřbitov byl postaven na místě ruských polních opevnění z prvních měsíců roku 1915. Jednalo se o třetí a poslední obrannou linii Rusů v rámci bitvy o Cieklin 4. - 5. května 1915, kdy zde jednotky německého sboru generála Paula von Kneussela prolomily ruskou frontu. Jsou zde pohřbeni exhumovaní vojáci z bojů o karpatské průsmyky v zimě 1914/1915 a z protiútoku s cílem uvolnění pevnosti Přemyšl obléhané Rusy. Na hřbitově jsou hroby 22 rakousko-uherských vojáků (mimo jiné ze 7. pěšího pluku z Plzně, Berouna a Pisku), 46 německých vojáků a 46 Rusů. V letech 1991–1995 byl hřbitov rekonstruován díky úsilí obce Dębowiec za účasti fondů Německé asociace pro péči o válečné hroby. Obec Dębowiec zde stále provádí rekonstrukční práce.

Text: historie
15.4. 2020 - Milan Caha (zdroj: https://zabytek.pl/pl/obiekty/wola-cieklinska-cmentarz-wojenny-nr-11-z-i-wojny-swiatowej)