Notice: Undefined offset: 128 in /var/www/hrady/https0/admin/funkce/funkce_oid_first.php on line 241 Přírodní památka Kařezské rybníky - popis , historie

Graficke pismenko Přírodní památka Kařezské rybníky byla vyhlášena r. 1992 na rozloze 66,5 ha. Zahrnuje soustavu čtyř rybníků. Dva z nich jsou velké, Hořejší a Dolejší Kařezský, a jsou napájeny Zbirožským potokem. Dva menší, Bechyňský a Němec, napájejí jeho drobné pravostranné přítoky. Zajímavostí je, že největší z rybníků Dolejší Kařezský (23 ha) přetíná železniční trať a rozděluje ho na dvě části spojené průlivem pod přemostěním.

 
Graficke pismenko Oblast se nachází jižně od obce Kařez v tzv. Hořovické brázdě na katastrálních územích Kařez, Kařízek a Cekov. Důvodem vyhlášení je ochrana rybníků jako hnízdiště a tahového stanoviště vodních ptáků. Vodní plocha rybníků je lemována pobřežním porostem s pestrou skladbou mokřadních rostlin, zejména kolem rybníků Bechyňského a Hořejšího Kařezského, kde ojediněle roste i kosatec sibiřský nebo orchidej prstnatec májový. Ze zajímavých druhů ptáků tu žije strnad rákosní, moudivláček lužní, pochop rákosní nebo bekasina otavní. Rezervací pravidelně protahuje asi 10 druhů ptáků, mezi nimi několik druhů vodoušů, kulík obecný nebo slučka malá. Žije tu i řada chráněných obojživelníků.

Text: historie
2.8. 2015 - Jiří Špaček (s využitím informací na tabuli Plzeňského kraje v místě)