Notice: Undefined offset: 130 in /var/www/hrady/https0/admin/funkce/funkce_oid_first.php on line 241 Fláje - popis , historie

Graficke pismenko Vodní dílo Fláje bylo postaveno především jako zásobárna vody pro severočeské sídelní aglomerace a také jako ochrana před povodněmi. Původně vodohospodáři uvažovali o stavbě přehrady v Šumenském dolu nad Litvínovem, ale poté zvítězil projekt na Flájích. Výstavba započala roku 1950 a pro problémy s nedostatkem pracovníků a materiálu se táhla až do roku 1963. Hráz stavbaři zvolili jako pilířovou přehradu, čímž ušetřili 30 % betonu. K přepravě materiálu fungovala lanovka ze železniční stanice v Moldavě. Po stavitelích se dochovaly bývalé ubytovny, sloužící později také jako lesnické učiliště. Stojí severně od přehradní hráze.

Text: historie
11.11. 2010 - Prudký Martin podle Povodí Ohře a.s.