Notice: Undefined offset: 128 in /var/www/hrady/https0/admin/funkce/funkce_oid_first.php on line 241 Chmelař - popis , historie

Graficke pismenko Svou historií patří Chmelař k těm českým rybníkům, které byly během staletí rušeny a znovu obnovovány. Jeho založení spadá nepochybně do středověku, patrně do éry Karla IV., za jehož vlády byly zřizovány rybníky na sousedním Českolipsku. Z těch původních středověkých rybníků se u Úštěku zachoval pouze nevelký Barvíř, který býval po staletí zásobárnou užitkové vody pro město, v němž přímo leží.

 
Graficke pismenko Předchůdcem dnešního rybníka Chmelař, zde nazývaného jezerem, byl Velký rybník, který se rozkládal přibližně na témže místě, byl však o něco menší. Během času byl vysušen a na jeho místě byla založena malá osada Zelená Ves. K obnovení vodní plochy došlo až r. 1960 a v duchu tehdy módního názvosloví dostal rybník nové jméno - Chmelař. Pojmenování je to však oprávněné, neboť v okolí Úštěku mělo a stále má chmelařství dlouhou tradici.
 
Graficke pismenko Tehdy byly zbudována nová, 400 metrů dlouhá sypaná hráz, ležící na jihovýchodní straně při železniční trati. K napájení byl využit jednak od severu přitékající Červený potok, jednak byla do rybníka svedena část vody Loubního potoka. Tento kanál prochází v blízkosti silniční křižovatky na západním předměstí Úštěku. Voda z rybníka je pak odváděna do Úštěckého potoka, když ještě předtím musí protéct městským rybníkem Barvíř. Výstavba hráze Chmelaře zdvihla hladinu vody do té míry, že byla Zelená Ves zcela zatopena.
 
Graficke pismenko Rybník o rozloze 68 ha přibližně kruhového půdorysu se rozkládá v otevřené, bezlesé krajině a dosahuje hloubky až 4 m. Jeho využití je převážně rekreační, při hrázi i na severním břehu jsou zřízeny autokempy a písečné pláže. Významný je však i chov ryb. Výlov rybníka se každoročně koná na přelomu října a listopadu.

Text: historie
30.10. 2016 - Jiří Špaček (zdroj: T. Koutek: Nejkrásnější české rybníky, nakl. Brána 2008)