Graficke pismenko Podbranský mlýn, zvaný rovněž mlýn Pod Kocourem nebo Na Vlnách, vznikl patrně v 15. století. Roku 1462 město Horažďovice dalo městiště, na kterém mlýn stojí, mlynáři Vaňkovi Plačkovi. Mlýn je zachycen na dřevorytu města Horažďovice od J. Willenberga z roku 1602. Mlýn často střídal majitele a nájemce. Jeden z majitelů z přelomu 19. a 20. století, Josef Korda, zde nechal v roce 1905 vybudovat firmou Křižík první horažďovickou elektrárnu. Ta vyráběla stejnosměrný proud, v létě využívala vodní turbínu, v zimě parní stroj. Ve druhé polovině 20. století hrozila zchátralé budově mlýna demolice. Budovu zachránil soukromý majitel, který zde hodlal vybudovat penzion. Tento záměr se nezdařil stejně jako záměr zde vybudovat expozici věnovanou zlatu a perlám, kterou zde chtěla otevřít Galerie Klatovy/Klenová. V současnosti ve mlýně působí centrum environmentálního vzdělávání PROUD, které bylo otevřeno 25.4. 2015. Mlýn je přístupný po domluvě s pracovníky centra.

Text: historie
17.4. 2019 - Milan Caha (zdroj: https://www.envicentrum.eu/)