Graficke pismenko Choceňská brána (nazývaná také Karaska) byla postavena koncem 13. stol. nebo v 1. pol. 14. stol. (Městské brány v Čechách, UPČ). Doba výstavby brány není zcela přesně známa. Brána se dvěma věžemi byla součástí městského opevnění, které bylo budováno od konce 70. let 13. století do 14. stol. a společně se svými sestrami Pražskou a Litomyšlskou branou střežila vstup do města. Zmiňuje se v letech 1433 – 1435. Stejně jako ostatní památky ve Vysokém Mýtě se nevyhnula několika požárům, které město postihly, ale byla vždy opravena. Od roku 1690 zde bylo městské vězení a sloužila také jako zvonice (pro tyto potřeby byla v 17. stol. věž stavebně upravována). Věž, ve které býval až do počátku 18. století také byt hlásného, mívala 4 patra - poslední patro, na kterém býval dřevěný ochoz, bylo později zbořeno. V období baroka po jednom z požárů získala věž r. 1781 dnešní charakteristickou cibulovitou báň.

 
Graficke pismenko V pozdějších dobách, hlavně pak v 19. století již nebylo městské opevnění potřeba a začalo se bourat. Kvůli silnici padla za oběť i přední brána (r. 1808) a po velkém požáru města r. 1844 byl zbořen vlastní průjezd brány a menší věž Choceňské brány. Po požáru byla opravena jen velká věž. Dnes je věž využívána městem pro krátkodobé výstavy. V létě je možné si její interiér prohlédnout v rámci komentovaných prohlídek městských bran.

Text: historie
4.7. 2013 - Vojtěch Barcal, doplněno redakcí dle Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Zdeněk Fišera, Libri 2007; http://infocentrum.vysoke-myto.cz; Městské brány v Čechách, Tomáš Koutek, Brána 2003; Umělecké památky Čech, Moravy a Slezska 4.