větrný mlýn

Horní Polubný

Graficke pismenko Větrný mlýn se nachází přibližně 300 m severovýchodně od kostela sv. Jana Křtitele v Horním Polubném v nadmořské výšce 784 m, vlevo od silnice do osady Jizerka. Jako rok stavby mlýna holandského typu se uvádí rok 1830. V katastrální mapě z r. 1843 je mlýn uveden, ale neuvádí se již mezi činnými mlýny v písemném elaborátu stabilního katastru v první polovině 19. století. Archivní zprávy hovoří pouze o tom, že mlýn byl později upraven na byty deputátníků.

 
Graficke pismenko Nízká budova je provedena z lomového kamene o vnějším průměru 9 m a o výšce zdí pouze 3-4,5 m. V některých materiálech se proto uvádí, že mlýn nebyl dostavěn. Současní majitelé ale tvrdí, že mlýn nějakou dobu fungoval, protože při přestavbě našli na nosné zdi segmenty dřevěného ozubeného prstence na otáčení střechy. Zřejmě se jednalo o horský mlýn, který využíval větru pouze z jednoho směru. Střecha s perutěmi se mohla natáčet jen v  malém rozsahu směrem do údolí. Proto mohl být postaven ve svahu a poměrně nízký s přístavbou, která tím nebránila provozu. Za tohoto uspořádání by mohlo mít větrné kolo průměr maximálně 10 m. Budova mlýna je nyní využívána k soukromým rekreačním účelům. Prohlídka je proto možná pouze zvenčí, od silnice.

Text: historie
22.4. 2017 - Jiří Špaček (s využitím různých webových stránek)