Graficke pismenko Větrný mlýn holandského typu se nachází na severním okraji Arnoltic uprostřed obecní zástavby.

 
Graficke pismenko Byl postaven v r. 1830. V materiálu stabilního katastru se uvádí větrný mlýn v Arnolticích s jedním složením a jedním pracovníkem. Na pozemkové mapě z roku 1843 již je zakreslen na severoseverozápad od kostela při rozcestí na pozemkové parcele č. 54, vedle je obytné stavení parcela č. 23. Z této mapy také můžeme vyčíst, že majitelem parcely, na které stojí mlýn, byl Franz Höhe, sedlák z Arnoltic, kdežto majitelem obytného a hospodářského stavení byl Josef Kristen, taktéž sedlák z Arnoltic.
 
Graficke pismenko Když mlýn přestal sloužit původnímu účelu, v r. 1877 dostal novou plechovou střechu a interiér byl upraven k obývání. Od poválečného vystěhování Němců, kteří byli jeho obyvateli, mlýn pustnul. Na přelomu 60. a 70. let jej jako ruinu bez střechy odkoupil otec současného majitele za 800 Kčs a objekt zrenovoval k  rekreačním účelům.
 
Graficke pismenko Budova mlýna je postavena z lomového pískovce a je jediným dochovaným pozůstatkem mlýna. Mlecí složení už neexistuje. K budově mlýna je přistavěna další obytná část a slouží k rekreačním účelům. Výška kónické budovy je 10 m, průměr půdorysu 7 m, zdi jsou silné 1 - 0,6 m, vnitřní průměr je 6 m. Pod 2 m vysokou nepůvodní kuželovou střechou jsou tři vikýře.

Text: historie
24.4. 2017 - Jiří Špaček (podle webových stránek obce Arnoltice)