Graficke pismenko Ves Zichov přešla po r. 1300 (první zmínka z r. 1273) z církevních rukou do šlechtických. V 15. stol. zde byla při dvoře vybudována tvrz. Koncem téhož století drželi sídlo páni z Roupova, za nichž byl dvůr i s tvrzí mohutně opevněn. R. 1589 získali majetek Žákavci ze Žákavy, kteří záhy přestali panské sídlo užívat, protože si v nedalekých Srbicích postavili zámeček. Dvůr Zichov byl však nadále využíván až do dnešních časů.

Text: historie
8.2. 2008 - Otto Slabý, Wetengl, L.,Hláska ročník II., Encyklopedie českých tvrzí, III.díl, ARGO 2005