Graficke pismenko Dnešní tvrziště bývalo centrem zaniklé vsi Vysoká. Archeologické nálezy dokládají existenci tvrze již ve 13. století, první zmínky o tomto zboží jsou však až z let 1323 a 1325 v přídomku Oty z Vysoké a Labouně. Tvrzi vládla boční větev rytířů z Labouně. Později se majitelem tvrze stal Heník z Valdštejna, který se po ní psal r. 1386. Za husitských válek patřila Vysoká Hynkovi Krušinovi z Lichtenburka. V  roce 1454 zemřel Jan z Černína a o tvrzi jako o odúmrti musel rozhodnout král Ladislav Pohrobek. Tvrz zanikla při velkém požáru v blíže neurčené době 2. poloviny 15.století. Od 19. stol. do 40. let 20. stol. zde stál panský altánek.

Text: historie
21.7. 2006 - Marek Skýpala, doplněno redakcí